Viên nén sủi bọt Boston C 1000 (Tuýp/10 viên)

40.000

  •  Chỉ định để điều trị tình trạng mệt mỏi ở người lớn và trẻ em trên 15 tuổi.