Viên đại tràng Maxkogast hộp 3 vỉ x 10 viên

180.000

Cải thiện các biểu hiện của viêm đại tràng, tiêu chảy, phân sống, đi ngoài nhiều lần.