Viên Bio Island Lysine của Úc cho trẻ từ 6 tuổi 60 viên

480.000 450.000

  • Viên uống Bio Island Lysine hỗ trợ cung cấp đầy đủ Lysine cần thiết cho cơ thể khi mà thông qua thức ăn chưa được cung cấp đủ.
  • Sản phẩm hỗ trợ cải thiện chiều cao, thích hợp sử dụng cho trẻ từ 6 tuổi đến 24 tuổi.