Que thử đường huyết OGCARE (25 que)

224.000 210.000

  • Là sản phẩm que thử dùng cho các dòng máy đo đường huyết Ogcare
  • Có thời hạn sử dụng lâu, đảm bảo an toàn vệ sinh y tế
  • Phù hợp với máy đo đường huyết OGCare
Danh mục: Từ khóa: