Hộp 25 que thử đường huyết dùng cho máy đo đường huyết OGCare

220.000 210.000

  • Que thử đường huyết OGCare không cần dùng thẻ mã hóa (code).
  • Máy tự động nhận que thử.