Cồn y tế 90 độ VP sát khuẩn (chai 60ml)

4.000

  • Sát trùng ngoài da, vật dụng.
  • Đốt tiệt trùng dụng cụ bằng cồn.
  • Vệ sinh, tiệt trùng dụng cụ y tế.